Adoracja Imienia JEZUS

Imię JEZUS... To Imię, które Bóg Ojciec wybrał dla swojego Syna. Najpiękniejsze i pełne mocy. Niesie zbawienie, uzdrawia, oczyszcza i wskrzesza. Jedyne takie Imię nam dane. Otoczmy to Imię miłością, uwielbieniem i dziękczynieniem... Niech to Imię będzie dla nas wszystkim... naszym życiem, myślą, słowem, pokarmem, naszą miłością i naszą modlitwą.

W środę 10 stycznia zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie - uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

ADORACJA IMIENIA JEZUS
10 stycznia | godz. 19:00 | Kaplica św. Antoniego 
Z A P R A S Z A M Y ! 


Copyright © 2014 SNE Zacheusz Chorzów , Blogger