Historia


HISTORIA SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI
 

Pierwsza Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała w południowo-środkowym Meksyku w 1980 roku z inicjatywy José H. Prado Floresa. Była to odpowiedź na wezwanie Jezusa (Mt 28,18-20) oraz Jana Pawła II, który głosił potrzebę Nowej Ewangelizacji, szczególnie wyrażonej w encyklice Redemptoris Missio, a także adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". (Mt 28,18-20)
  • Dzięki współpracy z o. Emiliano Tardif zauważono istotną rolę posługi charyzmatycznej w głoszeniu Dobrej Nowiny (Mk 16,14-18). 
  • Dzięki programowi „Ewangelizacja 2000”, którego realizacji podjęła się szkoła w latach 1987-1993, dzieło zapoczątkowane w Meksyku zaczęło dynamicznie się rozwijać. Powstało około 200 nowych szkół. 
  •  Od 1994 roku oficjalna nazwa szkoły to Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja nawiązując do wydarzenia w Ewangelii (J 1,35-42). Odczytaną bowiem misją stało się przyprowadzanie kolejnych Piotrów do Jezusa na wzór św. Andrzeja, by mogli oni w jeszcze potężniejszy sposób głosić Ewangelię.- W 1995 r. powstał międzynarodowy program Kerygma, Karisma, Koinonia (KeKaKo), który stał się filarem szkoły, bowiem skuteczna ewangelizacja domaga się głoszenia kerygmatu, posługi charyzmatycznej oraz jedności wspólnoty.
  • W chwili obecnej funkcjonuje ponad 2000 szkół w 60 krajach na pięciu kontynentach.

NASZA HISTORIA
  • W 2003 roku niewielka grupa osób mających pragnienie stworzenia wspólnoty ewangelizacyjnej, zaczęła spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. 
  • W 2007 roku spotkania modlitewno-formacyjne zaczęły odbywać się regularnie w kościele św. Krzyża przy cieszyńskim Klasztorze Braci Mniejszych i nabrały charakteru wspólnotowego. 
  • W 2009 roku wraz z rozpoczęciem regularnej ewangelizacji wspólnota zaczęła się dynamicznie rozwijać, obierając sobie również za cel stworzenie Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
  • Po ustnej zgodzie o. Prowincjała Ezdrasza Biesoka 26 lipca 2011 roku nasza Wspólnota podpisała współpracę ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, stając się tym samym jedną z przeszło 30 Szkół Ewangelizacji w Polsce i jedną z przeszło 2000 na całym świecie. Zostało to potwierdzone dekretem o. Prowincjała, który w dniu 10 października 2011 roku ustanowił Szkołę Nowej Ewangelizacji ZACHEUSZ i zatwierdził jej Statuty. Szkoła w ten sposób znalazła swoje miejsce w strukturze Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. 
  • 18 listopada 2011 roku rozpoczęły się również regularne spotkania modlitewno-formacyjne naszej Wspólnoty w Jabłonkowie (Czechy) w Kościele św. Józefa u Sióstr Elżbietanek. 

10 października 2012 roku powstała filia Wspólnoty i SNE ZACHEUSZ
w Chorzowie w parafii św. Franciszka z Asyżu.
 

Od tego czasu Wspólnota i SNE ZACHEUSZ w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija. Obecnie poza wspólnotą w Cieszynie jej filie istnieją w Polsce - w Chorzowie, Puńcowie, Goleszowie, Katowicach Panewnikach, Wrocławiu, Żorach (Baranowice), a także w Czechach - w Czeskim Cieszynie, Jabłonkowie, Hat i Ostrawie oraz w Anglii - w Trowbridge, Bristolu i Weston-super-Mare.
 

NASZA MISJA

Naszym pragnieniem jest głoszenie żywego Jezusa, który Zmartwychwstał, żyje i działa poprzez swojego Ducha. Dlatego Wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda.

Wspólnota ZACHEUSZ jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i wieku – są zarówno osoby młodsze, jak i starsze, a także małżeństwa z dziećmi. Chcemy jako bracia i siostry, żyjąc w duchu Komunii, budować już tutaj na ziemi Królestwo Boże.

CO ROBIMY

Celem i misją Wspólnoty i SNE ZACHEUSZ to pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, rekolekcje, kursy, czuwania i szkoły.

Więcej informacji o Wspólnocie ZACHEUSZ znajduje się na stronie internetowej www.zacheusz.org.
Copyright © 2014 SNE Zacheusz Chorzów , Blogger