O nas

Naszym pragnieniem jest głoszenie żywego Jezusa, który Zmartwychwstał, żyje i działa poprzez swojego Ducha. Dlatego Wspólnota otwiera się na charyzmaty Ducha Świętego, aby głoszenie Dobrej Nowiny stało się skuteczniejsze i mogło dotrzeć do większej liczby osób poprzez znaki i cuda.

Wspólnota ZACHEUSZ jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i wieku – są zarówno osoby młodsze, jak i starsze, a także małżeństwa z dziećmi. Chcemy jako bracia i siostry, żyjąc w duchu Komunii, budować już tutaj na ziemi Królestwo Boże.

Celem i misją Wspólnoty i SNE Zacheusz jest pokazywanie drogi do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, rekolekcje, kursy, czuwania i szkoły.

Regularne spotkania modlitewno-formacyjne wpisują się w dzieło Nowej Ewangelizacji całego Kościoła. Każdy z nas - jak wciąż podpowiada opiekun wspólnoty o. Samuel - potrzebuje nowego zapału, nowego ducha, do odkrycia tego co wcale nie stare: miłości Jezusa, który kocha wszystkich i wciąż czeka.

„Dlatego poszukujemy (...) nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata, nie objętego ewangelizacją "klasyczną". Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich” (Benedykt XVI)

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz działa przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie. Zapraszamy na na otwarte spotkania formacyjne w każdą środę o godz. 19:00 do kaplicy św. Antoniego.

Aktualnych tematów spotkań szukajcie zawsze w zakładce Aktualności lub na naszym facebookowym profilu.


*
Opiekun wspólnoty: o. Kryspin Maćczak OFM
Lider: Monika Góralska
Wicelider: Justyna Borek i Monika Zaufal


Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji ZACHEUSZ
Parafia św. Franciszka z Asyżu
Chorzów, ul. Franciszkańska 1
e-mail: chorzow.wspolnota@gmail.com

Z A P R A S Z A M Y !
Copyright © 2014 SNE Zacheusz Chorzów , Blogger